Invitasjon til kretslagssamling JU17

Invitasjon til kretslagssamling JU17 – helgen 10.november – 11. november.

Vi har gleden av å invitere til åpen kretslagssamling JU17 for alle født 2005 – 2002 helgen lørdag 10. nov. til søndag 11. nov. Program for samlingen vil bli sendt ut i uken før samlingen, men det blir is økter samt  off ice.

Samlingen avholdes på Nærbø i Nye Loen og er åpen for alle. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille. Vi ønsker at alle spillere skal ha en god opplevelse av kretssamlingene og det forutsettes at alle spillere har satt seg inn i RIHKs regler, vedlagt.

Vi ber om at samtlige melder seg på ved bruk av denne linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMndtlybFU2hNfdmi1DKfov47ZF5ic8GUk4WlNN3JSbLFHVQ/viewform?usp=sf_link

Påmeldingsfrist fredag 02.november.

For å holde orden i sysakene må påmelding skje via denne linken, og andre forsøk på påmelding vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen tirsdag 06.11.18 på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800

Innbetaling merkes med navn på deltager, årsklasse JU17

Påmelding vil ikke være gyldig før innbetaling er foretatt. Det påpekes at påmeldingsavgiften ikke dekker overnatting.

Det er den enkeltes ansvar å ordne med overnatting under samlingen.

Spillerne har selv med tøy til off ice trening og fullt ishockeyutstyr.

Det vil bli servert frukt samt 1 varmt måltid pr dag. Ønsker man mer enn dette ber vi om at matpakke medbringes.

Program for kretslagssamling 

10.november

Kl 08:00 Oppmøte og registrering

Kl 08:15 Oppvarming

Kl 09:00 – 10:45 Isøkt

Kl 11:30 – 12:30 Off Ice

Kl 13:00 – 13:30 Mat

Kl 14:00 – 15:00 Møte

Kl 15:15 Oppvarming

Kl 16:00 – 17:30 Isøkt

Dusjing / rydde garderobe

Takk for i dag.

  1. november

Kl 08:00 Oppmøte

Kl 08:15 Oppvarming

Kl 09:00 – 11:15 Isøkt

Kl 11:30 – 12:00 Mat

Kl 12:15 – 12:45 Møte

Kl 13:00 – 14:00 Off Ice

Dusjing / rydde garderobe

Samling slutt