Lover og regler

a) Regler ved uttak for alder, kjønn og camp deltagelse

Gjeldende regler for samlinger og representasjonsuttak i Rogaland/Hordaland Ishockeykrets.

Klubbene i kretsen er enige i at hierarkiet: Landslag over kretslag og kretslag over klubblag gjelder.

  • Kun 2002 spillere skal på U14/2002 samling, og kun 2003 spillere skal på U13/2003 samling (her er det ingen unntak på noen av årsklassene)
  • Kretslagstrener U15/2001, har mandat til å ta ut den beste sportslige troppen, uavhengig av kjønn og alder
  • For at jentespillere skal være kandidater for U15 laget, så må de ha spilt NM kretslag for kvinner, og vært med på de obligatoriske samlingene for jenter. Så sant ikke annet er avtalt med kretslagstrener jenter. Dialogen skal gå mellom kretslagstrener U15 og kretslagstrener Jentene.
  • For at 2002 spillere skal være kandidater for U15 laget, så må ha vært på de obligatoriske samlingene for 2002 på U14. Så sant ikke annet er avtalt med kretslagstrener 2002. Evt. fravær fra kretssamling i egen årsklasse skal søkes om til kretsen og skriftlig dokumenteres. Dialogen skal gå mellom kretslagstrener U15 og U14. Lagledelse kretslag U15 skal skriftlig søke kretsen hvis man ønsker å innkalle spillere født 2002 til samling
  • Spillere skal alltid frigis fra klubb til representasjonsoppgaver/samling med krets i sin egen årsklasse/kjønn.
  • Hvis U15/2001 velger å ta ut jenter og/eller 2002 spillere i sin representasjonstropp, så skal de frigis av klubb til NM sluttspillet, det kan det ikke påregnes/kreves at de frigis til samlinger, hvis det er i konflikt med klubboppdrag.
  • Jentekretslaget planlegger to offisielle samlinger, før NM, en i Nov og en i Jan, uttatte jentespillere skal frigis av klubb til disse to samlingene og til NM, så sant ikke annet er avtalt med kretslagstrener jenter. Aktuelle jentespillere til NM skal delta på disse samlingene, eller må ha gyldig fravær, for å kunne spille NM.
  • Skulle en spiller mot formodning ikke melde fravær til samling/ikke ha gyldig fraværsårsak til samling, kan man naturlig nok ikke forvente at man blir tatt med videre.
  • Jenter U15/U14 (født 01/02), deltar kun på JU18 samlinger etter uttak, og må ha deltatt på JU15 samlingen for å bli vurdert, så sant ikke de har gyldig fravær
  • Det arrangeres egen samling for JU15-JU13 i ROHO

b) Regler for oppførsel og adferd ved kretslagssamlinger og representasjon

LAST NED hele dokumentet her: