a) Regler ved uttak for alder, kjønn og camp deltagelse
Gjeldende regler for samlinger og representasjonsuttak i Rogaland/Hordaland Ishockeykrets.
Klubbene i kretsen er enige i at hierarkiet: Landslag over kretslag og kretslag over klubblag gjelder.

  • Kun U15 spillere skal på U15 samling, og kun U14 spillere skal på U14 samling (her er det ingen unntak på noen av årsklassene)
  • Kretslagstrener U15, har mandat til å ta ut den beste sportslige troppen.
  • Jentekretslaget planlegger to offisielle samlinger, før kretslagsturneringen (heretter omtalt som KT) Uttatte jentespillere skal frigis av klubb til disse to samlingene og til KT, så sant ikke annet er avtalt med kretslagstrener jenter. Aktuelle jentespillere til KT skal delta på disse samlingene, eller må ha gyldig fravær, for å kunne spille KT.
  • Kretslagstrener for jenter U15-U17, har mandat til å ta ut den beste sportslige troppen innen dette alders segment.
  • Kun jenter U15-U17 kan delta på samling (her er det ingen unntak innen årsklassen)
  • Skulle en spiller mot formodning ikke melde fravær til samling/ikke ha gyldig fraværsårsak til samling, kan man naturlig nok ikke forvente at man blir tatt med videre.
  • Spillere skal alltid frigis fra klubb til representasjonsoppgaver/samling med krets i sin egen årsklasse/kjønn.