Om Rogaland Ishockeykrets

Ishockeykretsens mål er å arbeide for fremme av ishockeysporten, deriblant å øke oppslutning og rekrutteringen til idretten. 

Vi arbeider for at alle skulle føle seg hjemme isporten og trives, gode retningslinjer og sunne verdier er viktig. Men vel så viktig er et at regler og retningslinjer følges opp, kretsen er opptatt av å videreutvikle et positit omdømme for sporten.

I kretsstyret er det ulike funksjoner som dommeransvarlig, anleggesansvarlig, serieansvarlig, sportsansvar (deriblant kretslagene) utdannings- og rekrutteringsansvarlig, keeperansvarlig og jenteansvarlig. Disse avspeiler den store aktiviteten som foregår innenfor idretten vår. I tillegg er det nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer. Styret er bredt sammensatt med mange med bakgrunn fra ishockeysporten, men og mennesker som har erfaring fra diverse styrearbeid og nettverksbygging. Rogaland Ishockeykrets har ingen ansatte, så alt arbeid utføres på frivillighet for sporten.

Rogaland Ishockeykrets jobber for hele regionen, og kan skal tenke på hva som er best for hele regionen, samtidig er det et viktig aspekt at styret  avspeiler den geografiske utbredelsen ishockeysporten har i vår krets med Haugesund i nord til Kristiansand i sør. Klubber i Rogalans Ishockeykrets er: Haugesund Seagulls, Stavanger Hockey, Stavanger Oilers, Viking Hockey, Hafsfjord Kings, Forus/Sandnes Ravens, Klepp Bulldogs, Nærbø Farmers og Kristiansand Lions. Med Kristiansand, Nærbø, Klepp, Stavanger Hockey og Haugesund som de klubbene som har barne og ungdomsaktivitet.

Rogaland ishockeykrets jobber også tett sammen med Hordaland Ishockeykrets, bla på seriesiden gjennom SørVest seriene, og en rekke tiltak rundt spillerutvikling og kretslagene, samt på kurs og annen kompetanseheving.

Selv om utviklingen på ishallfronten i fylket har positiv de siste årene, så vil det helt klart være et mål for ishockeykretsen å sette flere ishaller på dagsorden i kommuner i regionen som ikke har dette ennå. Flere ishaller er viktig for å rekruttere flere til denne fantastiske sporten. Men det er også viktig for å kunne tilby et variert idrettstilbud og ikke minst vintersport i store deler av vår region. Det er flere steder og store befolkningsområder i vårt nedslagsfelt, der man ikke har mulighet til å oppleve Norges idrettsforbunds mål om variert idrettstilbud i sitt nærmiljø, når man ikke kan tilby noen av isaktivitetene.

Norges Ishockeyforbunds visjon  «Ishockeyglede for hele Norge» favner så vel geografisk som ulike personlige forutsetninger og er uavhengig av om man er ansatt, jobber i tillitsmannsapparatet, er spiller, dommer, trener eller foreldre. RogalandIshockeykrets jobber etter samme visjon i vår region.

Som visjonen peker også Norsk ishockey sine valgte verdier: «Engasjert – Raus – Ekte» på retning og hvordan vi ønsker at «ishockeyfolket» skal fremstå og opptre internt og eksternt.
Det er tre viktige verdier som både kretsen og klubbene bør jobbe etter.

Rogaland Ishockeykrets er stolte av å være samspiller i forbindelse med etableringen av Superlaget i Stavanger, og jobber i regionen for at vi skal få til et Superlag til. Ishockey og skøyteskolen til klubbene er blitt viktige møteplasser for ishockey og skøyteinteresserte, uavhengig av bakgrunn, nasjonalitet eller kjønn. Videre fremvekst av egne jentelag, støtte til etablering av «Girls superweekend», Jentedagen og etablering av jenteserie er viktig for oss. Etablering av skøyteaktivitet for flyktninger er et annet viktig prosjekt der kretsen sammen med kommunen, stiftelsen Stavanger Ishall og Stavanger Hockey har fått på plass en viktig aktivitet for mennesker med behov for litt avbrekk i hverdagen.

Rekruttering, og gode skøyte og ishockeyskoler er viktig, Vi ønsker sammen med klubbene at alle skal bli tatt godt imot og føle seg velkommen og få mye god stimuli og mestringsfølelse på hockeyskolene. Rogaland Ishockeyrets er derfor også i jevnlig dialog med klubbene rundt rekruttering av både jenter og gutter, og gjennomføring av hockeyskolene.

Rogaland ishockeykrets er opptatt av å kunne gi et godt og riktig kamptilbud regionalt, så man jobber tett med klubbene for å finne gode løsninger, og tilby serier etter klubbenes innspill. Vi  administrerer opp mot 300 lokale seriekamper i SørVest serien U15, U13 og U11. Samt kampweekender i kretsserien for U8-U10 og SørVest serie for jenter i JU9-JU10.

Det benyttes betydelige ressurser for å tilby god spillerutvikling og sonesamlinger lokalt. Rogaland Ishockeykrets administrerer ROHO kretslag og all samlingsaktivitet. Vi er en av de få kretsene i landet som tilbyr sonesamlinger for U13. Og både for U13 og deler av U14 er det åpne samlinger, så alle som ønsker kan få god spillerutvikling lokalt, til en veldig fornuftig kost. På Jentesiden har vi som første krets i landet etablert egne samlinger for JU15-JU13. Man har dermed 5 «kretslag/samlingsnivåer» i kretsen; U13, U14, U15, JU18 og JU15-JU13.
Hensikten er todelt, 1) å få fram gode prestasjonslag i NM U15 og JU18, og 2) vel så viktig, ikke minst å drive god spillerutvikling lokalt for en bred gruppe utøvere.

Kretsen administrerer også en del spillerutvikling/camps i forbindelse med bla skøytetrening, keeper-camps, backprosjekt mm. Dette er ofte aktiviteter som ikke alle klubbene kan sette opp på egenhånd. Samtidig er dette ment å være stimuli til også ha mer spesialtrening i klubbene.

Rogaland Ishockeykrets er opptatt av å legge til rette for at ledere, trenere, dommere og uttøvere skal kunne få tilegne seg ytterligere kompetanse. Spesielt har det vært fokus på at trenerkompetansen i regionen må utvikles videre når vi får opp større kull med spillere. Rogaland Ishockeykrets har derfor over de siste tre årene jevnlig satt opp Introkurs og Trener 1 kurs, slik at alle som har ønsket det har hatt mulighet til å ta den helt nødvendige trenerutdanningen, som er viktig for at spillerne i regionen skal få god trening. Våren 2015, fikk vi også på plass at trener 2 kurs ble lagt til Stavanger for første gang. Slik at trenere som har behov for trener 2 kurs kunne da ta det lokalt. Vi oppfordrer trenerne til å være sultne på å søke ytterligere kompetansepåfyll. Klubbutvikling, laglederkurs og materialforvalter kurs er også viktige kompetansepåfyll. Samme gjelder ulike trenerforedrag som kretsen setter opp for trenerne.

Et annet stort fokusområde for Rogaland Ishockeykrets er dommerutvikling, vi jobber systematisk med klubbene om dommerutvikling, og med sterk økning i antall kamper er det viktig med god utvikling, så vi får god kvalitet på kampavviklingen. Kretsen hjelper klubbene med klubbdommerkurs og gjennomfører kretsdommerkurs/samlinger. Vi er med på å støtte deltagere til forbundets Elitecamp for dommere og ønsker å ha gode kandidater inn i Forbunds utviklingsgruppe for dommere. Vi er opptatt av at alle klubbene må ha egen dommeransvarlig og at dommerne må få veiledning og oppfølging for å kunne få god utvikling. Vi synes det er flott at flere og flere klubber har adoptert ordningen om at alle spillerne i klubben, når de passerer et visst aldersnivå, som feks U13 eller U14 må ta dommerkurs.

Mao så omfatter kretsens aktiviteter bla, men ikke begrenset til:
Tett kommunikasjon med klubbene, Kommunikasjon med NIHF og med idrettskretsene, dialog med kommuner, dialog med de andre ishockeykretsene, formelt smarbeide med Hordaland på en del områder, støtte til klubbene i ulike situasjoner, anleggsutvikling, behandling av søknader og dispensasjoner, klubb besøk, SørVestlands serie, sluttspill/kretsmesterskap, bidrag til klubbutvikling, dommerutvikling, trenerutdanning, trenerforedreg, lagleder og materialforvalterkurs, kretslags og sonesamlinger, deltagelse med kretslagene i NM, skøyteteknikk, backprosjekt, keeper camps, Isbjørnprosjektet, rekrutteringsprosjekter, dialog med klubbene om jentedagen, superlag, ny grupper til ishockeyen, mosjonsdelen av ishockey mm.

Rogaland Ishockeykrets skal være en viktig samspiller til klubbene og ikke minst hjelpe til med utvikling av hele regionen.

Er det noe du lurer på, så nøl ikke med å ta kontakt med oss.