Serieutvalget i regionen består av følgende personer:

Jan A. Sørbø, komiteens leder, serieansvarlig i Region Sørvest

Anne Lene Hansen, Kristiansand Ishockeyklubb

Jone Fredriksen, Ishockeyklubben Stavanger

Kjetil Kaaland, Ishockeyklubben Stavanger

Ellen Femsteinevik, Ishockeyklubben Stavanger

Serieutvalget setter opp kampoppsettet for alle serier i regionens regi.

Serieutvalget behandler spørsmål i forhold til klubbene og kamp avvikling. Utvalget behandler ikke henvendelser angående ting som skjer på isen og som rapporteres inn i forbindelse med ordinære dommer- og kamprapporter. Den saksbehandlingen foretas av Norges Ishockeyforbund.

Disiplinærutvalget i regionen består av følgende personer:

Anders Myra Nordin, komiteens leder, dommeransvarlig i Region Sørvest.
Tone Olsen, sportsansvarlig i Region Sørvest
Bjørn Berland, leder Region Sørvest

Disiplinærutvalget behandler disiplinærsaker og hendelser. Disiplinærsaker sendes Region Sørvest ved daglig leder som forbereder saker for komiteen.